Katarakt Cerrahisi

Katarakt tedavisi ve katarakt cerrahisi doğuştan olup olmaması veya yaşa göre farklılık gösterebilir.

Yetişkinlerde Fako Cerrahisi

katarakt oluşmuş göz
Katarakt oluşmuş göz

Katarakt yaşlılarda lensin şeffaflığını kaybederek opaklaşması ile sisli görme, uzak veya yakını iyi görememe ve görmenin gözlükle düzeltilememesidir.

Günümüzde kataraktın tedavisi FAKO (fakoemülsifikasyon) cerrahisidir.

  1. Klasik FAKO Cerrahisi. Burada 2.2 milimetrelik küçük bir kesiden göz içine girilerek ultrasonik enerji kullanarak özel cihaz (Fako) ile kapalı sistemde kataraktın kendi yerinde parçalanarak göz içinden çıkarılmasıdır. 2.2 mm’lik giriş yerinden katlanabilen 6 mm’lik göziçi lensi (GİL) çıkarılan lensin yerine yerleştirilir.
  2. Lazer FAKO Cerrahisi. 2013 yılından beri bu Fako tekniğine ilave Femtosaniye Laser (Laser Fako) uygulanmaktadır. Bu teknik, özellikle uzak ve yakın görmeyi sağlayan göziçi lensi (Multifokal GİL) nin ameliyatı sırasında yerleştirilmesi ile en mükemmel sonuçlar sağlamaktadır.

Doğumsal ve Çocukluk Kataraktı Cerrahisi

Doğumsal kataraktlar 2 aylıktan itibaren ameliyat edilebilir. Özellikle tek taraflı kataraktın erken ameliyatı o gözün görme yeteneğinin gelişmesi yönünden çok önemlidir. İki yaşından önce katarakt ameliyatı sırasında göz içi lensi takılması uygun olmadığı için özellikle tek taraflı katarakt ameliyatı yapılan bu çocuklara ameliyattan sonra kontakt lens takılması ve sağlam gözün hekim kontrolünde kapatılması görme yeteneğinin artışına çok etki eder. Bu tedavide ebeveyn desteği çok önemlidir. Bu çocuklara 5 yaşında göz içi merceği takılması (Sekonder GİL İmplantasyonu) ile kontakt lens kullanılması terkedilir.